Blogit


29.1.2024

Oman työn tulosten mittaaminen tekee onnistumiset näkyväksi!

Vesaisten blogin vieraskynässä Osaamiskeskus Kentaurin ja Opintokeskus Siviksen Raisa Omaheimo

Järjestöissä työskennellään paremman maailman eteen: jotta oman kohderyhmän asiat olisivat paremmin. Oman toiminnan arvioiminen on tähän verraton apu.

Mittaaminen antaa tietoa siitä, teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeilla tavoilla. Mittaaminen auttaa tunnistamaan hyvät käytännöt ja kehittämään niitä edelleen. Arviointi on oman työn kehittämisen työkalu.

Hyvä mittari voi olla valmis tai itse tehty

Kun tavoitteet on määritetty ja sanallistettu, on aika valita mittarit. Oman mittarin voi löytää esimerkiksi valitsemalla olemassaolevista, tai voit kehittää kokonaan oman. Mittarit valitaan aina tavoitteiden mukaan – ei toisinpäin! Toisinaan hyvin muotoiltu tavoite on mittari on jo itsessään.

Mittareita valitessa on hyvä pitää mielessään tavoitteen määritelmä: tavoite on kohderyhmässä tapahtuva muutos. Eli vaikkapa yksinäisyyden kokemuksen väheneminen, tai osallisuuden kokemuksen lisääntyminen. Toiminta on keino saada tämä tavoite toteutumaan.

Toisinsanoen tavoite ei voi olla ”järjestämme viisi kesäleiriä” – leirien järjestäminen on toimintaa. Sen sijaan hyvä tavoite voisi olla vaikkapa ”leirille osallistuneiden lasten yksinäisyyden kokemus vähenee”. Oikein valittu mittari antaa tietoa tavoitteen täyttymisestä. Jos kaipaat arviointisanaston kertaamista, kurkkaa vaikuttavasti.fi-sivuston käsitteet-osio.

Hyvä mittari mittaa sitä mitä on tarkoitus mitata ja antaa tietoa oikeasta asiasta. Mittaamisessa on hyvä pitää mielessä vanha sanota: ”mittaa sitä mistä välität, välitä siitä mitä mittaat”. Mieti, mikä on teille olennaisinta, ja miten saisitte siitä tietoa. Älä kerää turhaa tietoa, se väsyttää sekä vastaajia että tulosten tarkastelijoita.

Arvioiminen ei ole arvostelemista

Arvioiminen ja mittaaminen herättää toisinaan epäluuloa: arvioidaanko tässä minun ammattitaitoani, minua ammattilaisena? Enkö muka osaa työtäni! Huoli pois, arviointi kehittää koko työyhteisön toimintaa. Yhdenmukaistamalla mittareita saadaan esimerkiksi paikallisyhdistysten parhaat käytännöt esiin. Jos yhden paikan tulokset ovat erityisen hienot, on paikallaan ottaa selville mitä siellä tehdään, mitä voisimme oppia toisiltamme.

Hyvin toteutettu arviointi vaatii hyvää koordinointia ja johtamista. On myös hyvä ottaa mukaan kaikki joita asia koskee. Päivätoiminnan mittareita voi työstää yhdessä kävijöiden kanssa. Osallistaminen tuottaa tässäkin tapauksessa hyvää. Kun ihmiset ymmärtävät miksi heitä pyydetään vastaamaan kyselyyn, ja mihin vastaukset johtavat, he ovat motivoituneempia vastaamaan.

Tulokset esiin

Järjestöjen työn tuloksia tunnetaan sen kentän laajuuteen nähden heikosti sen ulkopuolella. Arviointi ja mittaaminen tuottavat tietoa toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Tämä tieto on avuksi paitsi oman toiminnan kehittämisessä, myös tärkeää viestittävää!

Tieto toiminnan vaikutuksista kiinnostaa kaikkia työntekijöistä lahjoittajiin ja vapaaehtoisiin. Nykyisille työntekijöille tekee hyvää kun oman työn tulokset tulevat näkyväksi, ja tulevat vapaaehtoiset, lahjoittajat ja

työnhakijat haluavat toimia paikassa jossa saadaan hyviä asioita aikaan. Mittaamalla syntyy samalla tietoa jota voi hyödyntää rahoittajille raportoimisessa.

Lue lisää arvioinnista: www.vaikuttavasti.fi

Kuukausittaiset Arviointiverstaat Siviksen keväässä, ilmoittaudu mukaan

Raisa Omaheimo, Päällikkö/ Osaamiskeskus Kentauri & Asiantuntija/ Opintokeskussivis