Blogit


13.3.2023

Suomessa voi turvallisesti perustaa perheen ja kasvaa lapsesta aikuiseksi​

Satakunnan Vesaisten toimija ja kansanedustaja Eeva Kalli Vesaisten blogissa

Viime aikoina on käyty keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oppimistuloksista. Ratkaisuja on osittain haettu lapsista ja heidän tekemisistään. Runsaasta somen käytöstä, lukemisen vähenemisestä ja lasten taustoista. Lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan ovat kuitenkin päävastuussa aina aikuiset.

Jokaisessa kodissa, päiväkodissa, koulussa, harrastuksessa ja kaikkialla missä lapset ja nuoret elävät, toimivat ja viettävät aikaansa, tehdään päivittäin valintoja ja tekoja, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. 

Lapsiperheen arkipäiviä rytmittävät lasten hoito ja koulunkäynti sekä harrastukset. Arjen sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että perheet voivat tehdä arkeaan koskevia päätöksiä ja valintoja omista tarpeistaan ja toiveistaan käsin. 

On tärkeää, että jatkossakin perheillä on oikeus päättää lastensa hoidosta. Perheiden ratkaisut voivat vaihdella eri elämänvaiheissa. Johonkin vaiheeseen sopii parhaiten lasten hoitaminen kotona ja toisena hetkenä perheen arkea sujuvoittaa lasten hoitaminen päiväkodissa.  

Perheille on tärkeää, että työelämän käytännöt helpottavat työn ja perheen arjen yhteensovittamista. Poliittisin päätöksin mahdollistamme nämä valinnat. Siksi toteutimme tällä vaalikaudella myös perhevapaauudistuksen, joka lisää joustavuutta perhevapaiden käyttöön ja on perheille parannus. 

Perheiden pitää saada tukea ja apua lähipalveluina. Moni perhe mittailee kotia etsiessäänkin kartalta matkaa lähimpään päiväkotiin ja kouluun sekä neuvolaan. Perheiden palveluita on tarpeen kehittää myös verkossa. Ei kokonaan korvaamaan fyysisiä kontakteja, vaan niiden lisäksi. Esimerkiksi perhekeskusten toimintaa pitää vahvistaa koko Suomessa ja myös paikasta ja ajasta riippumatta käytettävissä olevina sähköisinä palveluina.

Meidän on varmistettava, että jokainen lähikoulu on turvallinen. Edistettävä sitä, että jokainen opettaja saa keskittyä perustehtäväänsä, lasten ja nuorten opettamiseen. Luotava edellytykset sille, että jokainen lapsi saa peruskoulusta riittävät eväät jatko-opintoihinsa ja elämäänsä. 

Haluamme vahvistaa koulupolun alkua. Näin varmistamme, että jokainen lapsi oppii ensimmäisillä luokilla vahvat perustaidot, joiden varaan myöhempi oppiminen rakentuu. Peruskoulusta ei voi päästä läpi osaamatta lukea, kirjoittaa ja laskea sujuvasti.

Lapsille ja nuorille kuuluu myös oikeus saada onnistumisen kokemuksia. Näitä kokemuksia voi koulun ohessa syntyä harrastuksissa. Siksi aloitimme harrastamisen Suomen mallin kokeilun ja vakinaistimme sen tällä vaalikaudella. Jokaisella lapsella kautta koko Suomenmaan on nyt mahdollisuus mieluisaan maksuttomaan harrastukseen koulupäivän ohessa.

Olemme korostaneet aina perheiden roolia ja vanhempien vastuuta lasten ja nuorten kasvatuksesta. Haluamme tukea vanhempia kasvatustyössä ja vanhemmuudessa. Lapsia ja nuoria kasvattaa vanhempien ohella koko yhteiskunta. Meidän on luotava yhdessä edellytykset sille, että perheet voivat hyvin ja jokaisella lapsella on mahdollisuus onnelliseen ja tasapainoiseen lapsuuteen. Yhdessä varmistamme, että lapset ja nuoret saavat kasvaa turvallisesti aikuisiksi.

Haluamme rakentaa Suomea, joka on jatkossakin maailman paras paikka perustaa perhe ja olla lapsi ja nuori ja kasvaa aikuiseksi. 

​ Eeva Kalli, kansanedustaja, Satakunnan Vesaiset