Blogit


14.2.2023

Tulevaisuudenusko on turvattava

Uskon vahvasti, että tulevat sukupolvet ratkaisevat monta sellaista kiperää yhteiskunnallista kysymystä, jotka nyt meitä askarruttavat. Luotan hyvin vahvasti lapsiin ja nuoriimme.

Tulevaisuudenuskon varassa jokainen meistä rakentaa omaa elämäänsä, läheisten elämää ja koko Isänmaan tulevaisuutta. Erityisen tärkeää tulevaisuudenusko on lapsilla ja nuorilla. Tätä meidän vanhempien ja yhteiskunnallisten päättäjien on luotava joka päivä.

Suomi jos mikä on maa, jolla on valoisa tulevaisuus ja sitähän me haluamme kaikki olla rakentamassa ja mahdollistamassa. 

Tästä huolimatta selvitykset ja uutisoinnit alhaisesta syntyvyydestä, ongelmista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, ahdistuneisuuden lisääntymisestä tai koulukiusaamisesta, aiheuttavat syystäkin huolta.

Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuudenuskoon ja ovat oireita sen puuttumisesta. Kaikkiin haasteisiin on voitava tarttua ja yhteiskuntaa on voitava uudistaa siihen suuntaan, että ongelmia pienennetään ja poistetaan. Lasten ja nuorten osalta on jokainen signaali tilanteen heikentymisestä otettava vakavasti ja tuettava heitä ongelmien helpottamiseksi.

Kysymys on myös perheiden hyvinvoinnista ja siihen vesaistoiminta on mitä parhain vahvistamiskeino. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jokainen perhe on erilainen ja perheiden erilaiset tilanteet on otettava huomioon. Lasten saaminen perheiden toiveiden mukaisesti on oltava mahdollista.

Suuriin yksiköihin siirtyminen ja palveluiden ja koko yhteiskunnan keskittäminen, eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla perheiden ja lasten arkea.

Alueellisesta tasapainosta on pidettävä huolta ja elämä on voitava rakentaa sinne missä sen kokee omakseen. Tarvitsemme esimerkiksi koulutuspaikkoja kaikkialla maassa, ei vain muutamissa keskuksissa.

Myös resilienssi eli iskunkestävyys on paljon parempi hajautetussa yhteiskunnassa kuin keskitetyssä. Tällä on aivan erityinen merkitys poikkeuksellisissa oloissa.

Aikamme haasteet ja uhkakuvat voivat helposti lannistaa nuorten tulevaisuudenuskon. Olen havainnut suoranaista pelottelua vaikkapa ilmastonmuutoksen myötä. Tämä huolestuttaa nuoria, mutta tästäkin globaalista haasteesta kyllä selviämme.

Ilmasto muuttuu, mutta Suomi on niitä ainoita maita, jotka ovat absoluuttisesti pystyneet pienentämään haitallisia ilmastokaasuja ja vahvistamaan hiilinieluja. Tämä on tehty niin, että muutos on ollut taloudellisesti järkevää ja uutta teknologiaa ja investointeja on otettu käyttöön. On siis kannustettu ja panostettu tutkimukseen ja koulutukseen.

Meidän hiilikädenjälkemme eli hiilivapaiden tuotteiden ja teknologioiden vienti on maamme kokoa suurempaa. Uusi teknologia ja kestävästi käytetyt luonnonvarat ovat ratkaisu. Luonnonvara-alat ovat tulevaisuuden aloja ja ratkaisijoita. Tätä linjaa haluamme jatkaa. Suomi on tässäkin asiassa voittajien puolella.

Uskon vahvasti, että tulevat sukupolvet ratkaisevat monta sellaista kiperää yhteiskunnallista kysymystä, jotka nyt meitä askarruttavat. Luotan hyvin vahvasti lapsiin ja nuoriimme. Siksi meidän on kannustettava, kannateltava ja vahvistettava nuoremman sukupolven tulevaisuudenuskoa kaikin mahdollisin keinoin. 

Jari Leppä, Kansanedustaja, Kaakkois-Suomen Vesaiset