Luvalla Luonnosta

Hanke lasten tasavertaiseen vapaa-ajan toimintaan 2013

lehti.jpg   luontoleikkeja.jpg  kasvi_kadessa.JPG

Tavoitteet
  •   Tarjotaan tasavertaista vapaa-ajantoimintaa
  •   Tuetaan lasten kasvua yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi
  •   Opetetaan ympäristösivistystä tekemisen kautta

Painopistealueet
  •   Tasavertaisuus
  •   Ympäristösivistys
  •   Hyvinvointi


Vuonna 2013 toiminta kohdistetaan alle kouluikäisiin lapsiin tukemalla ikäryhmän osallisuutta sekä lisäämällä hienomotoristen taitojen harjoittamista. Toteutus tapahtuu erilaisten vesaistapahtumien ja koulutusten myötä yhteistyössä osastojen, piirien ja Vesaisten Keskusliiton sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Hankeen aikana kehitetään ja monipuolistetaan myös vapaa-ajantoimintaa ympäri Suomea sekä luodaan uusia toimintamuotoja tukemaan vesaisten alueellista toimintaa.


 


Luvalla Luonnosta hanke on päättynyt. Hankkeen materiaalia ja toimintamalleja on kuitenkin edelleen saatavilla Vesaisten Keskusliitosta.

Myös Luvalla Luonnosta -tapahtuma-avustuksen haku on päättynyt. Osastot voivat kuitenkin edelleen hakea aiempien vuosien tapaan erityisavustusta. Erityisavustuksen hakuohjeet löytyvät nettisivuilta kohdasta Järjestö, Osasto.