Vesaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmapohjaan on listattu erilaisia syrjimisperusteita. Syrjimisperusteet ovat:

a) Ikä
b) Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu
c) Toimintakyky
d) Etninen alkuperä, kansalaisuus ja kieli
e) Uskonto ja vakaumus
f) Koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema
g) Perhesuhteet

Jokaisen syrjimisperusteen kohdalle on työstetty tavoitteita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juuri kyseisen syrjimisperusteen kohdalla. Tavoitteet on jaettu kolmeen eri kategoriaan; henkilökuntaa koskeviin (palkatut työntekijät), toimintaa koskeviin ja seurantaa koskeviin.

 

Voit ladata alta koko Vesaisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Vesaisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma -PDF