Uutiset

Eduskuntavaalit 2019: Lapset ja perheiden hyvinvointi keskiöön seuraavalla hallituskaudella

4.3.2019

Vesaisten Keskusliiton kannanotto

 

Vesaiset haluaa seuraavalle hallituskaudelle vielä lapsi- ja perheystävällisempää politiikkaa. Vesaiset julkaisevat omat teesinsä eduskuntavaaleihin, joilla luotaisiin entistä lapsiystävällisempi Suomi.

Seuraavalla hallituskaudella on toteutettava kauan kaivattu perhevapaauudistus. Nykyinen järjestelmä vaatii sekä yksinkertaistamista että nykyaikaistamista. Uudistuksia tulee tehdä lapsen etujen ohjaamina eikä esimerkiksi työelämäkeskeisesti.

- Uudistuksen on tuotava hyvinvointia koko perheelle. Perhevapaajärjestelmän tulee olla joustava ja erilaisten perheiden tarpeet tunnustava. Tarvitsemme laajemmin käyttöön joustavia työaikoja, etä- ja osa-aikatyön mahdollisuuksia, puheenjohtaja Mirja Vehkaperä toteaa.

Vesaiset nostaa esille perhevapaauudistuksen lisäksi viisi muuta teemaa, joihin seuraavan hallituksen tulisi keskittyä. Varhaiskasvatuksessa laatu pitää nostaa keskiöön. On huolehdittava, että ryhmäkoot pysyvät pieninä, henkilökuntaa on riittävästi sekä tilat ovat turvalliset ja terveet. Koulumaailmassa on huolehdittava, että kaikki pysyvät mukana, jotta esimerkiksi oppimistulokset eri oppijoiden ja alueiden välillä eivät eriydy.

Jokaiselle lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Yhteistyö kuntien ja järjestöjen kanssa on tärkeää, jotta pystytään turvaamaan, että jokaisella lapsella on varallisuudesta riippumatta mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Medialukutaito on otettava osaksi kansalaistaitoja. Näihin niin kotien kuin koulujen tulisi säännöllisesti tarjota ohjausta ja tukea.

- Vanhemmuuden tukemiseen ja perhepalveluiden saatavuuteen on panostettava. Korjaavien toimien sijaan meidän on keskittävä ennaltaehkäisyyn. Kaikessa päätöksenteossa on tehtävä jatkossa lapsivaikutusten arviointi, jotta voimme ehkäistä paremmin lapsiperheköyhyyttä ja perheille haitallisia päätöksiä. Hyvinvoivat perheet ovat Suomen etu, Vehkaperä jatkaa.

Tutustu eduskuntavaaliteeseihin Vesaisten verkkosivuilla www.vesaiset.fi.

Lisätietoja:

Mirja Vehkaperä, puheenjohtaja
mirja.vehkapera@europarl.europa.eu, 050 512 1949

Elina Helmanen, liittosihteeri
elina.helmanen@vesaiset.fi, 040 149 1600