Uutiset

Jokaiselle lapselle oikeus vähintään yhteen harrastukseen

24.6.2019

Vesaisten Keskusliiton liittokokouksen kannanotto

Vesaisten Keskusliiton liittokokous vaatii, että jokainen lapsi oikeutetaan vähintään yhteen harrastukseen. Monelle perheelle harrastuksista koituvat kustannukset voivat nousta kynnyskysymyksiksi ja pahimmassa tapauksessa estää kokonaan lapsen harrastustoiminnan toteutumisen.

Harrastustoiminta lisää lasten ja nuorten osallisuutta sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Mieluisa tekeminen ja vertaisryhmässä toimiminen kehittävät lasten sosiaalisia taitoja. Lisäksi harrastustoiminnasta kumpuava onnistumisen tunteen kokeminen ja kannustava palaute rakentavat lapsen itsetuntoa. Jokaiselle lapselle mahdollistettu harrastustoiminta vähentää lasten ja perheiden välistä eriarvoisuutta.

”Vesaiset on lasten ja perheiden asialla. Haluamme edistää kokonaisvaltaisesti lasten ja perheiden hyvinvointia, sekä tukea heitä myös haastavissa tilanteissa. Lapsen harrastustoiminnan takaamisessa meidän vanhempien ja kasvattajien tehtävänä on ensisijaisesti auttaa lasta löytämään mieleisensä harrastus”, Vesaisten Keskusliiton puheenjohtaja Petri Honkonen toteaa.

Myös uudessa hallitusohjelmassa on ansiokkaasti korostettu lasten harrastusmahdollisuuksien tärkeyttä. Vesaiset näkevät, että kokonaisuus tulee toteuttaa yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Myös kunnilta saatu tuki maksuttomien harrastetilojen tarjoajana on ensiarvoisen tärkeä.

 

Lisätietoja:

Petri Honkonen, puheenjohtaja, petri.honkonen@eduskunta.fi

Elina Helmanen, liittosihteeri, elina.helmanen@vesaiset.fi, 040 149 1600