Uutiset

Vesaisten Keskusliiton sääntömääräinen liittokokous Jyväskylässä 15.6.2019

15.4.2019

Tervetuloa Vesaisten Keskusliiton sääntömääräiseen liittokokoukseen!

Kokous järjestetään 15.6.2019 klo 13.00-17.00 Jyväskylän Tietotalolla (Kilpisenkatu 1).

 

OHJELMA

10.00 – 12.00 Taitoniekka - finaali

11.00 – 12.00   Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus kokouspaikalla

12.00 – 13.00   Lounas

13.00 – n. 17.00   Liittokokous

 

LIITTOKOKOUS

 

Vesaisten sääntömääräinen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Liittokokouksessa käsitellään Keskusliiton sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat sekä liiton sääntöjen muuttaminen.

 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t), kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. käsitellään hallituksen antama kertomus edellisen liittokokouksen jälkeisestä toiminnasta sekä selostus liiton taloudellisesta tilasta,

5. päätetään liiton suuntaviivoista seuraavaan liittokokoukseen asti,

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi, toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi liittokokouksen jälkeen ja kestää seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka,

7. valitaan jäsenet ja näille varajäsenet valtuuskuntaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi,

8. käsitellään muut valtuuskunnan ja hallituksen esittämät asiat ja ne asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään neljäkymmentä (40) päivää ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä liittokokous ottaa käsiteltäväksi kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24. pykälän määräykset.

Jokaisella vesaisosastolla on oikeus lähettää yksi edustaja liittokokoukseen kutakin alkavaa osaston 100 jäsentä kohti. Esimerkiksi, jos osastossa on 101 jäsentä saa osasto lähettää äänivaltaisiksi liittokokousedustajiksi kaksi henkilöä, jne. Vesaispiirillä on oikeus lähettää yksi edustaja liittokokoukseen kutakin alkavaa piirin 2000 jäsentä kohti. Lisäksi kannattavista jäsenistä Keskustalla, Keskustanaisilla ja Keskustanuorilla kullakin on oikeus lähettää kolme edustajaa liittokokoukseen.

 

Osastot ja piirit ovat nimenneet omat edustajansa liittokokoukseen ja todistuksena tästä pitää liittokokousedustajalla olla mukanaan valtakirja. Suositeltava menettely on lähettää valtakirja hyvissä ajoin Keskusliittoon. Valtakirjapohja ilmestyy liiton verkkosivuille järjestömateriaalin alle huhtikuun aikana.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen liittokokoukseen avataan huhtikuun aikana. Lisätietoja (mm. hinta ja majoitusvaihtoehto) tulossa ilmoittautumisen avautumisen yhteydessä. Keskusliitto ei maksa edustajien matka- tai majoituskuluja.

 

ALOITTEET

Aloitteet liittokokoukselle, ansiomerkkihakemukset sekä piirien esitykset valtuuskunnan jäseniksi liittokokouskaudelle 2019 - 2022 pyydetään toimittamaan Keskusliittoon sähköpostitse elina.helmanen@vesaiset.fi 3.5.2019 mennessä.

 

Nähdään Jyväskylässä!

 

Mirja Vehkaperä                                             Elina Helmanen

puheenjohtaja                                                 liittosihteeri