Uutiset

Vesaisten Keskusliitto: Perhelähtöisyys kunniaan myös perheitä koskevissa päätöksissä

1.8.2019

boy-children-couple-2253879.jpg

Vesaisten Keskusliiton liittokokous muistuttaa, että jokainen perhe on oman arkensa asiantuntija. Tämä tarkoittaa sitä, että perheiden toiveita on kuultava heitä koskevissa päätöksissä. Meneillään oleva keskustelu perhevapaauudistuksesta keskittyy usein ainoastaan kustannuksiin ja työelämään, mutta tulee samalla sivuuttaneeksi täysin sen, mitkä siinä ovat kaikista keskeisimpiä asioita; perheet ja heidän hyvinvointinsa.

Perhevapaauudistus on toteutettava perheiden ja heidän toiveidensa ehdoilla. Vesaiset toivoo, että yhteiskunnassa säilytetään luottamus perheiden kykyyn päättää itse heitä koskevista asioista. Perheille tulee tarjota mahdollisuus toteuttaa lastenhoidon ja työelämän yhteensovittaminen juuri heidän elämäntilanteisiinsa sopien. Tämänlainen päätöksentekomalli huomioi erilaisten perheiden tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

Pieni lapsi tarvitsee vanhempiansa enemmän kuin mitään. Vanhemmilta ei tule evätä pienen lapsen kanssa vietettävää, ainutkertaista aikaa luomalla ylhäältäpäin määriteltyä mallia sille, kuinka lastenhoito tulee toteuttaa.

Myös työelämän asenteiden ja käytäntöjen on tuettava tasapainoa vanhemmuuden ja työn välillä. Joustavat työajat, osa-aika- ja etätyön mahdollisuudet sekä työaika- ja lomapankit pitää ottaa nykyistä laajemmin käyttöön.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Ei unohdeta sitä vaikeimmissakaan päätöksissä.

 

Lisätietoja:

Petri Honkonen, puheenjohtaja

petri.honkonen@eduskunta.fi, 040 839 7776

 

Elina Helmanen, liittosihteeri

elina.helmanen@vesaiset.fi , 040 149 1600