Uutiset

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmistunut

19.2.2014

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018 on luovutettu kulttuuri- ja urheiluministerille ja opetusministerille. Ehdotuksen tavoitteena on saada taide ja kulttuuri nykyistä tasavertaisemmin lasten ulottuville, omaksuttavaksi ja osallistuttavaksi. Ehdotukseen sisältyvillä toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistetaan lastenkulttuuria. Ohjelmaehdotus koskee alle 18-vuotiaita lapsia.

leiri_satuhahmot.JPG

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018 on luovutettu kulttuuri- ja urheiluministerille ja opetusministerille. Ehdotuksen tavoitteena on saada taide ja kulttuuri nykyistä tasavertaisemmin lasten ulottuville, omaksuttavaksi ja osallistuttavaksi.

Ehdotukseen sisältyvillä toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistetaan lastenkulttuuria. Ohjelmaehdotus koskee alle 18-vuotiaita lapsia.

Ohjelmaehdotuksessa on lähdetty lastenkulttuurin laajasta ymmärtämisestä, jossa lapsilla on oikeus kaikkeen taiteeseen ja kulttuuriperintöön. Lapset ovat aikuisia valppaampia omaksumaan, kokemaan ja oppimaan taiteesta ja kulttuurista ympärillämme.

Ohjelmaehdotukseen sisältyy seitsemän toimenpide-ehdotusta, jotka kohdistuvat kulttuuri- ja koulutuspolitiikkaan, kunnille ja lastenkulttuurin toimijoille.

Ohjelmaehdotuksen mukaan Suomeen tulisi muun muassa perustaa Valtakunnallinen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskus Valas (toimenpide-ehdotus 1). Keskus toimisi lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi sekä toisi esiin lapsia koskevaa tietoa ja tutkimusta. 

Ohjelmaehdotuksessa esitetään myös, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön niin sanottu eheytetty koulupäivä, eli harrastustoiminnan lisääminen koulun tiloissa koulupäivän jälkeen (toimenpide-ehdotus 2).

Muut lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen toimenpiteet ovat:
3) Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus ja saatavuus kirjoitetaan lapsia ja nuoria koskeviksi perusoikeuksiksi
4) Lasten ja nuorten kanssa suunnitellaan ja heille avataan liikuntaan ja harrastamiseen innostavia tiloja
5) Lasten ja nuorten kulttuurikompetenssia vahvistetaan
6) Lasten mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin lisätään
7) Lastenkulttuurin ja taidepedagogiikan opintoja lisätään opettajien koulutuksessa.

Lue koko ohjelma

 

Ohjelmaehdotus on järjestyksessä toinen. Edellinen opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittinen ohjelma koski vuosia 2003–2007.