Uutiset

Mirja Vehkaperä: Hyvinvointia perheille

5.12.2014

Vesasiten Keskusliiton puheenjohtaja Mirja Vehkaperän kannanotto.

Viime aikoina olemme joutuneet jälleen lukemaan järkyttäviä uutisia lapsiperheiden tragedioista. On äärimmäisen huolestuttavaa, että Suomessa lapsiperheiden pahoinvointiin ei pystytä reagoimaan riittävän aikaisin. Vasta uupuneiden vanhempien traagiset teot saavat viranomaiset toimimaan. Avunantaminen on tällöin jo myöhässä.

 

Tämän päivän vanhemmille on asetettu todella suuret paineet joka puolelta. Heidän tulisi olla täydellisiä äitejä ja isiä, työntekijöitä, puolisoja ja ystäviä. Tämä kaikki heidän tulisi lisäksi toteuttaa usein ilman minkäänlaista tukiverkostoa ympärillä.

 

Vaikeudet voivat tulla vastaan kenelle vain. Sairastuminen, taloudelliset vaikeudet sekä ihmissuhde- ja mielenterveydenongelmat ovat yleisimpiä syitä lapsiperheiden ahdinkoon. Kun vaikeudet alkavat kasaantua, vanhempien henkinen ja fyysinen jaksaminen on tiukilla.

 

Tällaisessa tilanteessa lapsiperheiden tulee saada nopeasti konkreettista apua, jotta ongelmat eivät ehdi paisua liian suuriksi. Tuki voi olla esimerkiksi keskusteluapua, kodinhoitoapua tai lastenhoitoapua. Kynnys avun pyytämiselle ja saamiselle on asetettava matalalle. Turha byrokratia on karsittava pois.

 

Hallituksen leikkaukset niin kotihoidontukeen, lapsilisään, koulutukseen kuin peruspalveluihin ovat kylmää kyytiä lapsiperheille. Eniten leikkauksista kärsivät pienituloiset lapsiperheet, joilla on jo valmiiksi vaikeuksia selvitä päivästä toiseen minimaalisella budjetilla. Hallitus on valinnut lapsiperheet jättisäästöjen kohteeksi, ja tämä on hallitukselta arvovalinta.

 

Vesaisten Keskusliiton ensi vuoden teemana on hyvinvointia perheille. Korostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä, ylisukupolvisuutta sekä paikallista toimintaa. Kukaan ei jaksa yksin kasvattaa lapsia ja olla hyvä vanhempi. Aikaisemmin perheillä oli isovanhemmat, naapurit ja usein koko kylä lasten kasvatusapuna. Nykyään tällaiset yhteisöt puuttuvat perheiltä. Kun perheet joutuvat usein pakottavista syistä asumaan kaukana isovanhemmista ja muista läheisistä, olisi tärkeää, että perheet saisivat kokea yhteisöllisyyttä muulla tavoin. Me vesaiset kannustamme tutustumaan naapureihin, hakeutumaan varamummo- ja pappatoimintaan, perhekerhoihin ja muuhun toimintaan, mistä perheet voivat saada ystäviä ja vertaistukea.

 

Vesaisten tulevan vuoden valtakunnallisista tapahtumista mainittakoon koko perheen matka Kolmårdeniin kesäkuussa ja perheiden talviurheilupäivä maaliskuussa sekä kesäurheilupäivä elokuussa. Osallistuminen ja yhdessäolo voimaannuttavat, joten tule mukaan tapahtumiimme ympäri Suomen.

 

Pian pääsemme rauhoittumaan joulunaikaan. Muistetaan, että joulu on ennen kaikkea lasten juhla. Annetaan lasten jouluun paljon iloa ja yhdessäoloa.

 

 

Mirja Vehkaperä, Vesaisten Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja