Uutiset

Mirja Vehkaperä: Kotien hyvinvointi ykköshankkeeksi

11.2.2015

Vesaisten Keskusliiton puheenjohtajan kannanotto.

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Suurin osa lapsistamme voi hyvin ja elää tasapainoista arkea. Vanhemmat haluavat panostaa hyvään lapsuuteen. Vanhempien koulutus, asema työelämässä sekä taloudellinen ja terveydellinen tilanne vaikuttavat suoraan lapsen hyvinvointiin. Myös sosiaalisilla verkostoilla on suuri merkitys siihen, miten perheessä voidaan.

Meillä on kuitenkin yhä suurempi joukko niitä perheitä, joilla esimerkiksi taloudellinen tilanne on vaikea ja tukiverkostoa ei juuri ole ympärillä. Vanhempien pätkätyöt, terveysongelmat ja muutokset perhesuhteissa vaikuttavat aina myös lapsiin.

Meidän täytyy kantaa huolta jokaisesta suomalaisesta perheestä, ja luoda olosuhteet, joista jokainen perhe, lähtökohdista huolimatta, pystyy ponnistamaan elämässään eteenpäin. Oma yritteliäisyys on ehdoton elämässä onnistumisen edellytys, ja yhteiskunnan tehtävänä on tukea ja kannustaa heikommassakin asemassa olevan kansalaisen ponnisteluja eteenpäin.

Keskustan ensi vaalikauden yksi tärkeimmistä tavoitteista on kotien hyvinvoinnin edistäminen. Perheille pitää olla saatavilla matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä palveluja, joilla tuetaan perheen jaksamista arjessa. Kotipalvelu on otettava takaisin kuntien palveluiden joukkoon. Jo lyhyellä kotipalvelujaksolla perheen tilannetta voidaan auttaa merkittävästi. Kotipalvelun kustannukset ovat huomattavasti edullisemmat verrattuna siihen, että perheen ongelmat ehtivät kasautua ennen avunsaantia.

Myös työn ja perheen yhteensovittaminen pitää olla nykyistä joustavampaa. Työelämän kiire on yksi lapsiperheiden hyvinvointia heikentävä tekijä. Isiä ei kuitenkaan saada jäämään kotiin ylhäältä päin sanelemalla perhevapaiden jakamisesta. Mutta työaikajoustojen sekä etätyön avulla uskon isienkin olevan nykyistä halukkaampia jakamaan lastenhoitovuoroja äidin kanssa.

Kotitalousvähennystä tulee laajentaa siten, että vähennysoikeuden turvin isovanhemmat voisivat ostaa kotiapua ja palveluita lastensa perheille. Tämä mahdollistaisi eri paikkakunnilla asuvien lasten ja heidän perheidensä auttamisen. Tällä hetkellä lapset voivat saada verovähennyksen vanhemmilleen ostamistaan hoivapalveluista. Vähennysoikeuden pitäisi toimia myös toisinpäin. Perheen saaman avun lisäksi uudistus lisäisi työllisyyttä ja tukisi palveluyrittäjyyttä kysynnän kasvun myötä.

 

Jokainen ihminen tarvitsee ympärilleen sosiaalisia verkostoja. Jo pienikin määrä läheisiä ystäviä parantaa elämänlaatua. Kun lähimmäiset asuvat pitkien matkojen päässä, on seuraa haettava muualta. Vesaisten toimintaa järjestetään koko maan alueella, ja kaikki ovat tervetulleita mukaan joukkoomme. Painotamme toiminnassamme ylisukupolvisuutta, joten mukana on väkeä kaikista ikäluokista. Parhaillaan suunnitellaan perheille talvitapahtumia. Tule mukaan tapahtumiimme ja tutustumaan toimintaamme.Mirja Vehkaperä

Vesaisten Keskusliiton puheenjohtaja
kansanedustaja