Uutiset

Ukrainalaislapset tarvitsevat tukeamme

25.3.2022

Uudenmaan Vesaiset ottivat kantaa vuosikokouksessaan Ukranalaisten lasten puolesta.

Vesaisten Uudenmaan piiri ry. 

Julkilausuma vuosikokouksessa 21.3.2022 

 

On vaikeaa ymmärtää Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan. Käsittämätöntä on se, että he säälimättömästi pommittavat siviilikohteita kuten asuintaloja, kouluja ja sairaaloita. Venäjän joukot eivät noudata mitään kansainvälisiä sopimuksia.

 

Lasten oikeuksien julistuksen periaate 9. mukaan ”Lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä. Venäjän sota ei mitenkään vastaa tähän periaatteeseen. Periaate 8. ”Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja apua annettaessa” ei myöskään toteudu julmuuksissa Ukrainassa. Lapset ovat samassa vaarassa muiden asukkaiden kanssa.

 

Vesaiset on koko Suomen kattava lapsi- ja perhejärjestö. Uudenmaan Vesaiset haluavat antaa tukensa Ukrainasta sodan jaloista Suomeen paenneille henkilöille ja tietysti vielä Ukrainassa suuressa vaarassa oleville lapsiperheille.

 

Suomeen on tullut Ukrainasta jo pitkälti yli 10 000 henkilöä, lähinnä äitejä ja lapsia. Osa heistä on anonut Suomesta suojelua ja osa on majoittunut tuttaviensa tai muiden avunantajien luokse. Vetoamme Uudenmaan kuntiin ja asukkaisiin, että auttaisimme tänne tulleita henkilöitä.

 

”Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa.” Lasten oikeuksien julistus periaate 2.

 

Me jokainen voimme tukea ukrainalaisia lapsia esim. lahjoittamalla rahaa yleishyödyllisten toimijoiden kautta tai antamalla materiaalista apua tänne tulleille lapsille ja heidän äideilleen. Vesaisten toiminta-avuksi sopii hyvin kirjojen, lelujen ja lastenvaatteiden lahjoittaminen joko suoraan perheille, kuntien toimintapisteisiin tai vastaanottokeskuksiin. Kutsumme myös maahan tulleita mukaan toimintaamme ja haluamme auttaa heitä sopeutumaan Suomeen.

 

 

Kaksi lasta seisoo jäällä pilkkireiän reunalla.

Uudenmaan Vesaiset pilkkimässä. Kuva: Uudenmaan Vesaiset