Uutiset

Vesaiset: Hyvinvointialueiden on vastattava nuorten mielenterveyspalveluista

23.3.2022

Vesaiset ottivat kantaa kevätvaltuuskunnan kokouksessa 19.3. lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin liittyen.

Vesaisten Keskusliiton kevätvaltuuskunnan kokous 19.3.2022 

 

Hyvinvointialueiden on vastattava nuorten mielenterveyspalveluista


 
Nuorten ja lasten psykiatrisen hoidon tarve on edelleen kasvanut, erityisesti 13-18 - vuotiaiden keskuudessa. Hoidon piiriin tulevat nuoret ovat aiempaa huonokuntoisempia. 
 
Taustalla ei ole ainoastaan korona-aika, vaan paineet nuoria kohtaan ovat kasvaneet jo aiemmin. Jo ennen korona-aikaa oli havaittavissa nuorten ja perheiden tilanteen haasteiden pahentumista, niin syömishäiriötä kuin ahdistuneisuutta ja siihen liittyvää vakavaa itsetuhoisuutta. Koronan aikana yksinäisyys on lisääntynyt, tämä on noussut esiin THL:n valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä.
  
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden osalta lainsäädäntö ei määrittele perustasolla selkeää vastuutahoa tutkimukselle, hoidolle tai kuntoutukselle. Useat eri lait, mielenterveys-, sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltolait, ohjaavat eri tasojen toimintaa. Ohjaavia ovat myös sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito. Näiden lakien ja palvelujen rajapintoja tulee selkiyttää ja osoittaa resursseja niin, että kehittämistyötä voidaan tehdä yli hallintorajojen hyvinvointialueella. Hoitoon pääsyn kynnys tulee pysyä matalana, jotta ongelmiin voidaan tarttua ripeästi eikä jouduta käyttämään raskaita hoitomenetelmiä. Ensi käynnille tulee päästä kaikkialla ilman lähetettä, myös kouluterveydenhuollon kautta. Vastuita tulee selkiyttää, niin että palveluiden pariin pääsee yhden luukun periaatteella eikä nuori jää yksin.
 
Koulumaailmassa on havaittu paljonkin haasteita, jotka heijastuvat myöhemmin jatko-opinnoissa ja työelämässä. Erityisopettajille, koulunkäynninohjaajille, koulupsykologeille ja koulukuraattoreille on annettava riittävästi tukea ja olisi hyvä, jos he voisivat jatkaa nuoren rinnalla mielenterveyspalveluiden käynnistyttyä. 
 
Jos lapsi tai nuori ei saa tukea ajoissa, niin siitä tulee yhteiskunnalle paljon pitkäaikaisia vaikutuksia. Avohoito ei aina auta ja osastopaikoista on paikoitellen pulaa. Toivomme, että uudistuksessa mielenterveysalan erityisosaamista vaalitaan, mutta ruohonjuuritason hyviä käytäntöjään ei sovi unohtaa.
 
Vesaisten Keskusliitto painottaa, että mielenterveys on yhteinen pääomamme ja siihen tulee investoida valtakunnallisesti jokaisella hyvinvointialueella.

 

Lisätietoja:

Aki Kontio, puheenjohtaja, p. 0400 928614
Katja Koivukoski, pääsihteeri, p. 040 5338160