Uutiset

Vesaisten Keskusliiton valtuuskunnan julkilausuma 21.3.2015: Hyvinvointia perheille

27.3.2015

Suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on ollut tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet perheen perustamiseen ja lasten kasvattamiseen. Vesaisten Keskusliitto vaatii toimenpiteitä, että kaikilla lapsilla olisi oikeus turvalliseen elämään ja riittävään elintasoon.

Suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on ollut tarjota lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet perheen perustamiseen ja lasten kasvattamiseen. Vesaisten Keskusliitto vaatii toimenpiteitä, että kaikilla lapsilla olisi oikeus turvalliseen elämään ja riittävään elintasoon.

Hyvistä tavoitteista huolimatta lasten ja perheiden hyvinvointierot Suomessa ovat kasvaneet. Lapsiperheköyhyys, tuloerot ja lasten kaltoinkohtelu ovat lisääntyneet. Lasten kiireelliset sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on laaja-alaista toimintaa, joka toteutuu ensisijaisesti heidän omissa arkiympäristöissään. Alueellista eriarvoisuutta on ehkäistävä. Koulutuksen tason ja palvelujen laadusta on pidettävä kiinni kaikilla alueilla.

Lasten ja perheiden palveluissa tulee painottaa ennaltaehkäisyä ja investoitava voimakkaasti neuvola- ja kotipalveluun. Lapsiperheiden matalankynnyksen kotipalvelua on kehitettävä perheiden tarpeiden pohjalta.

Valtaosa lasten vanhemmista on kokoaikatyössä. Työelämän vaatimusten kasvu ja työelämän epävakaistuminen heijastuvat lapsiperheiden arkeen. Työpaikan perheystävällisyys vaikuttaa osaltaan siihen, käyttävätkö työntekijät heille kuuluvia perhevapaaoikeuksiaan.

Yrityksiltä perhe- ja työelämän yhteensovittaminen vaatii myös taloudellisia uhrauksia. Työntekijöiden perhe-elämään kannustaminen tulee kuitenkin nähdä yrityksen henkilöstöpolitiikan perustana, tuotantotekijänä ja eettisenä kysymyksenä yhtälailla kuten esim. ympäristöarvotkin.

Vesaisten Keskusliitto uusii toiveensa, että lapsi- ja perhevaikutusten ennakointi ja arviointi tulee ottaa kaiken perhepoliittisen päätöksenteon perustaksi. Vesaiset odottavatkin seuraavalta hallitukselta perhepolitiikan nousua vahvempaan asemaan ja perheiden hyvinvoinnin lisääntymistä. Perheiden hyvinvointi heijastaa koko yhteiskunnan elinvoimaa ja tulevaisuuden uskoa.

Hyvinvointia perheille on Vesaisten Keskusliiton vuoden 2015 teema. Perheet tarvitsevat tekoja ja toimintaa. Taloudellisesti vaikeat ajat rajoittavat perheiden mahdollisuuksia ja vaikuttavat yleiseen mielialaan. Tarvitaan erityisesti matalankynnyksen harrastustoimintaa, joka tuo perheitä yhteen ja tarjoaa uusia elämyksiä paikallisuutta kunnioittaen.

 

Lisätietoja:

Varapuheenjohtaja Eero Vainio, p. 040 – 589 6160, eero.vainio@vesaiset.fi
Pääsihteeri Anni Perkkiö, p. 050 – 406 8860, anni.perkkio@vesaiset.fi