Uutiset

Vesaisten Keskusliiton valtuuskunta: Kuule lapsen ääni EU:ssa

22.3.2014

Euroopan unionin alueella asuu yhteensä noin 100 miljoonaa lasta. EU:n perusoikeuskirja velvoittaa, että lapsiin joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavan politiikan suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa on otettava huomioon lapsen etua koskeva periaate.

Euroopan unionin alueella asuu yhteensä noin 100 miljoonaa lasta. 

EU:n perusoikeuskirja velvoittaa, että lapsiin joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavan politiikan suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa on otettava huomioon lapsen etua koskeva periaate.

Vesaisten Keskusliiton valtuuskunta muistuttaa, ettei tällä hetkellä kuitenkaan yhdelläkään Euroopan parlamentin valiokunnista ole päävastuuta lasten asioista. Vesaiset vaativatkin lasten oikeuksien järjestelmällistä huomioon ottamista kaikessa EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa sekä lapsivaikutusten arviointia kaikissa lapsia koskevissa Euroopan Unionin toimissa. 

Vesaiset vaativat kaikkia EU-ehdokkaita tarttumaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin teemoihin ja nostamaan lapset entistä paremmin etusijalle sekä poliittisella, taloudellisella että lainsäädännön tasolla. 

Vesaiset vaativat myös tietoisuuden lisäämistä lasten oikeuksista niin lasten, vanhempien, lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten, virkamiesten, julkisen vallan päätöksentekijöiden, median kuin suuren yleisön keskuudessa.

Lisätietoja: Vesaisten Keskusliiton puheenjohtaja Mirja Vehkaperä, 050 512 1949