Uutiset

Vesaisten Keskusliitto: Lapsiasiavaltuutetun toiminta turvattava!

26.1.2014

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan irtisanoutuminen tehtävästään on hätähuuto lasten, nuorten ja perheiden asioista. Resurssipula on ilmeinen. Lasten kuulemista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ei edelleenkään tarpeeksi arvosteta.

hide and seek.jpg

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan irtisanoutuminen tehtävästään on hätähuuto lasten, nuorten ja perheiden asioista. Resurssipula on ilmeinen.  Lasten kuulemista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ei edelleenkään tarpeeksi arvosteta.

Viime vuosina lapsiasiavaltuutettu on pystynyt nostamaan julkiseen keskusteluun useita lasten elämään kohdistuneita ongelmia, epäkohtia ja myös mahdollisuuksia. Aula on rakentanut ja tiivistänyt lasten parissa työskentelevien ihmisten, järjestöjen, koulujen sekä päätöksentekijöiden yhteistyötä onnistuneesti. Työ tarvitsee jatkoa.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on tärkeä ja se perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka Suomi hyväksyi vuonna 1991. Lapsiasiavaltuutettu valvoo lasten oikeuksien toteutumista päätöksenteossa, jotta emme kehitä yhteiskuntaa vain aikuisten ehdoilla. Lapsilla on tärkeää näkemystä heihin vaikuttavista palveluista ja mielipiteitä, miten heidät huomioitaisiin paremmin yhteiskunnassa. Todellisia tekoja ja edunvalvontaa on vaikea tehdä ilman riittäviä henkilöstövoimavaroja. 

Suomessa lapsiasiavaltuutetun henkilöstömäärä on pieni verrattuna muihin Pohjoismaihin. Palvelun tarve näkyy myös kansalaisten yhteydenottojen määrässä.  Vuoden 2012 aikana kansalaisyhteydenottoja on ollut 523. Vastausaika on näihin yhteydenottoihin venynyt, koska työntekijöitä on liian vähän verrattuna palveluntarpeeseen.    

Lapsiasiavaltuutettu tuo lasten äänen kuuluviin. Tätä tehtävää ei voida jättää pelkästään järjestöjen vastuulle, vaan se kuuluu olla kiinteä osa hallintoa. Riittävien resurssien takaaminen toiminnalle on vaikuttavuuden kannalta elintärkeää.

Vesaisten Keskusliitto vaatii, että lasten äänen kuuluvuus yhteiskunnassa varmistetaan myös jatkossa ja lapsiasiavaltuutetulle taataan tehtävän hoitamiseksi riittävät resurssit. Yhteiskuntamme on huolehdittava, että myös lasten nuorten ja perheiden ääni kuuluu.