Uutiset

Vesaisten Keskusliitto: Riittävät tukiverkostot saatava lapsiperheille

1.12.2014

Nykymaailma vaatii täydellisyyttä ja onnistumista; kiiltokuvapinta ja kulissit on säilytettävä. Totuus kulissien takana voi olla kuitenkin toisenlainen.

Nykymaailma vaatii täydellisyyttä ja onnistumista; kiiltokuvapinta ja kulissit on säilytettävä. Totuus kulissien takana voi olla kuitenkin toisenlainen. Tämän ovat viime vuosien järkyttävät perhesurmatapaukset osoittaneet.

Perheillä on taloudellisesti tiukkaa. Vanhemmat eivät saa enää suvun tai lähiympäristön tukea samalla tavoin kuin ennen. Välittäminen ja ns. toisten asioihin puuttuminen ei ole hyväksyttävää. Väsymys ja epäonnistuminen, epätoivokin kuuluvat ihmiselämään ja sen näyttäminen on oltava mahdollista. Avun pyytäminenkään ei saa olla häpeä. Ennen perheiden sukuyhteys oli tiivis ja lähiympäristökin huolehti naapureista. Nyt tämä yhteys on heikentynyt ja siksi perheiden ”seinien sisällä” oleva hätä saattaa konkretisoitua järjellä ymmärtämättömiksi teoiksi.

Perheet tarvitsevat konkreettista tukea. Tuki voi olla keskusteluapua, lääketieteellistä asiantuntemusta, mutta myös aivan konkreettista apua kodinhoidossa ja ruuan laitossa sekä lasten hoitoon ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Tukea on oltava saatavilla riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta tai maksukyvystä. Tuen on oltava pitkäkestoista ja säännöllistä ja sen pyytämisen ja saamisen kynnys on oltava kaikin puolin matala. Ei liiallista byrokratiaa, vaan nopeaa tukea.

Sosiaalitoimen avohuollon asiakasmäärät ovat kasvaneet mutta resurssit eivät. THL:n mukaan v. 2013 avohuollon asiakkaina oli lähes 89000 lasta ja nuorta, mikä on lähes 40000 enemmän kuin vuonna 2000.

Tilanne on kestämätön sekä asiakkaan että työntekijän kannalta. Syyttelijöitä riittää, jos jotakin ikävää tapahtuu. Henkilökohtainen syyllistäminen ei ole oikeudenmukaista, kun järjestelmät ovat riittämättömät.

Vesaiset vaativat, että ennaltaehkäisevään sosiaalitoimeen palkataan lisää ammattitaitoista henkilökuntaa ja sosiaalityöntekijöiden resursseja vapautetaan hallinnollisesta työstä kenttätyöhön.  Lisäksi perheiden tueksi on saatava kodin- ja lastenhoitoon sekä ravitsemukseen perehtyneitä perhetyöntekijöitä. Yksikin tragedia on liikaa.

 

Lisätietoja: hallituksen jäsen Pirjo Laukkanen, p. 040 – 553 3587