Uutiset

Vesaisten valtuuskunnan julkilausuma: 100-vuotias Suomi – lasten ja perheiden maa

12.10.2016

Vesaisten Keskusliiton valtuuskunta 9.10.2016 Pieksämäellä.

 

100-vuotias Suomi – lasten ja perheiden maa

Vesaisten Keskusliiton valtuuskunta rohkaisee lapsiperhetoimijoita järjestämään kaikille avointa, laadukasta matalan kynnyksen toimintaa. Monissa perheissä on pakko karsia kulttuuri- ja virkistysmenoista kustannusten vuoksi. Tämä johtaa perheiden eriarvoistumiseen ja pahimmassa tapauksessa lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Lapset nauttivat ylisukupolvisesta toiminnasta, jossa kiireetön yhdessäolo on tärkeintä.

 

Pian satavuotiaasta Suomesta on rakennettava entistä turvallisempi maa, jossa kaikki voivat kuulua tasavertaisina yhteiskuntaan. Järjestämällä kiinnostavia tapahtumia ja retkiä saadaan lisättyä perheiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta (yhteisöllisyyttä). Näin voidaan lisätä samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ehkäistä syrjäytymistä. Kun tapahtumat pidetään edullisina, ei niihin osallistuminen eriarvoista perheitä.


Vesaiset vetoaa Suomen päättäjiin, jotta he huolehtisivat lapsiperheiden sekä perhejärjestöjen toimintaedellytysten säilyttämisestä ja lapsiperheköyhyyden ehkäisemisestä.

 

Lisätietoja:

Vesaisten Keskusliiton varapuheenjohtaja Aki Kontio puh. 0400 928614